Sözlükte "getto" ne demek?

1. (kimi avrupa toplumlarında) yahudilerin gönüllü olarak ya da zorlanarak yerleştikleri kent dışındaki yer.
2. Bir kentin kendiliğinden herhangi bir azınlık kümesince yerleşilen kesimi.

Getto kelimesinin ingilizcesi

[Ghetto] n. ghetto, highly populated area of a city inhabited mainly by people of the same ethnic or minority group; section within a city in which Jews were forced to live
v. throw, cast, dash, fling, hurl, heave, chuck
n. cast, casting, jet, spurt, act of casting in a mold
Köken: Fransızca

Getto ne demek? (Ekonomi)

(Ghetto) İtalyanca kökenli bir kelime. Tarihi anlamıyla, belli bir ırka mensup insanların, kentin oturmak zoruda oldukları belirli semtlerini ifade eder. Almanya’da İkinci Dünya Savaşı yıllarında Yahudilerin yerleştirildikleri mahalle veya semtler gibi. Günümüzde ise daha çok, azınlık gruplarının oturdukları, kentin geri kalmış yöreleri için kullanılır. Azınlıkların kentin belirli yörelerinde toplanmaları maddi olanakların yetersizliğiyle ilgili olabileceği gibi, ekonomik ilerleme ve toplumsal hareketliliği (mobilite) engelleyecek biçimde azınlıklara karşı sürdürülen politikaların sonucu da olabilir.